Hammarpräglade
Klippingar
Valsverkspräglade
Klippingar
Valsverkspräglade
Rundmynt Arboga
Valsverkspräglade
Rundmynt Nyköping
Valsverkspräglade
Rundmynt SäterMynt

Riktigt gamla mynt är äkta antikviteter, föremål som tillhört vardagsmiljön och använts som betalningsmedel av människor som levat för hundratals år sedan.

Utformningen av mynten avspeglar sin tid; teknologin vid präglingen av mynten och den tidsbetonade stilen vid utformningen av porträtt, vapensköldar, siffror och bokstäver.

Som penningplacering är myntsamlande ett trevligt och mycket givande alternativ till aktiefonder och annat.

Jag har mina mynt i bankfack, tyvärr en nödvändighet för att skydda dem. Men här på hemsidan kan jag ha den framme för betraktande av alla som är intresserade.

Jag började samla mynt tidigt. I min samling finns mynt som jag förvärvade för fyrtiofem år sedan. Tidigare var det vanligt att jag och andra samlare köpte mynt över disk av mynthandlarna. Numera är auktioner den särklassigt viktigaste inköpskällan. Olika mynthandlare, Sveriges Numismatiska förening och Tradera (även för privatpersoner)  har auktioner. Ständig bevakning av dessa krävs om man vill förvärva saknade rariteter till samlingen.

Länkarna nedan leder fram till den huvudsakliga delen av min samling:
Kopparmynt präglade under Gustav II Adolfs regering, åren 1627-1631.

År 1632 präglades endast kopparmynt avsedda för krigföringen i Tyskland. Sådana saknas i min samling.

Vid präglingen av mynten användes två tekniker: hammarprägling och valsverksprägling.  

Hammarpräglingen innebar att ett negativt avtryck av myntbilden, en s.k. stamp, med en hammare slogs på myntämnet så myntet blev präglat. Resultatet av denna präglingsmetod kan ses på mina mynt och talar för sig själv. Otydliga myntbilder p.g.a. av för liten kraft vid präglingen, snett anbringade myntbilder och helt godtyckligt förhållande mellan präglingen på myntens åtsida och frånsida är regel mer än undantag.

Den senare, och bättre metoden, valsverkspräglingen, innebar att myntämnet, tenen, som skulle resultera i fler mynt pressades genom två valsar med negativa avtryck av åtsida resp. frånsida. 
Denna metod gav i regel bättre resultat, men på grund av felaktigt inställda valsar är det vanligt att åtsidan och frånsidans myntbilder är förskjutna i förhållande till varann, samt att man på en del mynt kan skymta en del av präglingen som avsåg ett intilliggande mynt på tenen.

De fyrkantiga mynten kallas klippingar, de runda rundmynt.

Klippingar präglades främst i Säter och Nyköping, men en liten del även i Arboga.
Rundmynt präglades i Säter, Nyköping och Arboga.

Rundmynten präglade i Säter har Dalarnas vapen, korslagda pilar. De som präglades i Nyköping har Södermanlands vapen, en grip (ett fantasidjur sammanfogat av en örn och ett lejon). Arbogamynten har Västmanlands vapen, en örn.


Hammarpräglade klippingar

Valsverkspräglade klippingar

Valsverkspräglade Rundmynt Arboga

Valsverkspräglade Rundmynt Nyköping

Valsverkspräglade Rundmynt Säter